Thông tin
Người sáng lập
đánh dấu
PanCs
Xuất hiện:
10 Tháng tám 2017
Châm ngôn
Giới thiệu về
Goals are to group and have smooth and fun games. Behave properly, don't have a FP and don't be a lagger.
Trang web
Xếp hạng của Team
Pandoras Claws Website của Team

Đội hình Team

Game ThủXếp hạnNgày tham giaLần cuối Online
[PanCs]CHRISTOPHER76 Người lập Team 12 Tháng tám 2017 30 Tháng tư 2018 - 2:29 pm
[PanCs]Deskarado Team Captain 22 Tháng tám 2017 17 Tháng chín 2018 - 8:49 pm
[PanCs]double20 Team Captain 11 Tháng tám 2017 12 Tháng sáu 2018 - 8:49 am
[PanCs]hakilazo Team Captain 14 Tháng chín 2017 25 Tháng tám 2018 - 3:02 pm
[PanCs]MiaTs Team Captain 12 Tháng chín 2017 12 Tháng một 2018 - 3:49 pm
[PanCs]Drgs Team Captain 10 Tháng tám 2017 3 Tháng mười 2018 - 9:51 pm
[PanCs]Darkos44 Team Captain 13 Tháng chín 2017 Hôm qua, 5:35 pm
[PanCs]ankleroll Team Captain 6 Tháng chín 2017 2 Tháng mười 2018 - 9:37 pm
[PanCs]KarlToffel Team Captain 21 Tháng chín 2017 12 Tháng chín 2018 - 1:02 pm
[PanCs]Hetzer15 Team Captain 20 Tháng tám 2017 21 Tháng mười 2018 - 4:28 pm